English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
( eISSN:2459-1580 )

Duyurular

Dergimizde makaleler “ithenticate” intihal programı ile taranmakta olup, programdan verilen rapor ile birlikte hakem değerlendirmesi sürecine sunulmaktadır.ithenticate