English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
( eISSN:2459-1580 )

Ithenticate

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler 05.10.2017 tarihinden itibaren bir benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması veya alıntı yapılması halinde gönderi reddedilir. Makaleler için kaynakçalar hariç %24 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir. ​Kabul edilen makaleler  programdan verilen rapor ile birlikte hakem değerlendirme sürecine sunulmaktadır.