English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
( eISSN:2459-1580 )

Yayın İlkeleri

1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Aralık 2015’de kurulmuş bir dergidir. Dergimiz 2015 yılından itibaren fen, mühendislik, doğa ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak yılda iki sayı olarak yayımlanan ulusal hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın, danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir.

2. Dergimizde Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi, derleme yazılar, teknik not türünde bilimsel çalışmalar yayınlanır.

3. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler iki hakem (gerekli görüldüğü durumda üç hakem) tarafından değerlendirilir; kabul-red kararı tarafından verilir. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulanmaktadır. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Revizyon sonrasında, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan reddedilir.

4.  Makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemesi zorunludur. Dergimize gönderilen makaleler için, ıslak imzalı Telif Hakkı Devri Formunun doldurulup gönderilmesi zorunludur.

5. Eserlerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlarına aittir. Eserler uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.

6. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler 05.10.2017 tarihinden itibaren benzerlik kontrol programı olan Ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması veya akademik kurallara uygun alıntı yapılmaması halinde gönderi reddedilir. Mart 2020 tarihi itibariyle gönderilen makaleler için kaynakçalar dahil %24 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir. Benzerlik oranı çok düşük olsa bile (<%1) içeriğin akademik etik kurallarına uygun olması yazarların sorumluluğundadır.

7. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Yazım kuralları ve ilgili şablon için tıklayınız.

8. Derleme makaleler için sayfa ve kaynak sayısı sınırlaması yoktur.

9. Makale kararında verilen minör revizyondan sonra 30 gün, majör revizyondan sonra 45 gün, yeniden yazılması gerekli revizyonundan sonra 60 gün içinde gerekli değişiklikler yazar tarafından yapılarak tekrar gönderilmelidir.