English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
( eISSN:2459-1580 )

Yazarlar İçin Bilgilendirme

Makaleler mümkün olduğunca yalın bir dille yazılmış olmalı. Tüm gönderiler Word olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen eserlerin içeriği ve aşağıdaki yazılım kurallarına uygun olup olmadıkları, editörce belirlenen konu ile ilgili hakemler tarafından kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler yapılmış veya karşı görüşleri editör tarafından onaylanmış yazılar yayına kabul edilir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak makalelerin bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile mutlaka belirtilmelidir.Dergimizde makale gönderim aşamasında uluslararası kabuller gereği "ORCİD Numarası" kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

Makale yazım şablonu için tıklayınız.

Makale yazım kuralları için tıklayınız.

Telif hakkı devri formu için tıklayınız.