English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Makale Yazım Kuralları ve Şablon

   Makaleler  mümkün olduğunca yalın bir dille yazılmış olmalı, çizelge ve şekillerle birlikte 10 sayfayı (Derleme makaleler hariç) geçmemelidir. Gönderilen eserlerin içeriği ve aşağıdaki yazılım kurallarına uygun olup olmadıkları, editörce belirlenen konu ile ilgili hakemler tarafından kontrol edilir. Önerilen düzeltmeler yapılmış veya karşı görüşleri editör tarafından onaylanmış yazılar yayına kabul edilir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilecektir. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak makalelerin bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile mutlaka belirtilmelidir.